na streche
OC CENTRO NITRA
Akademická 1

Kontakty

Obchodné meno: bbdesign drive in s. r. o.
Sídlo: Malíkova 3796/17, 949 01 Nitra, Slovenská republika (Slovakia)
IČO: 54 21 9001 - DIČ: 21 21 60 74 99
Zápis: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 55991/N

Prevádzka: Akademická 1, 949 01 Nitra
Telefón: 0918 500 505 - Email: bbdesigndrivein@bbdesigndrivein.sk
Pre bezhotovostné platby: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2974 9427
SWIFT: CEKOSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.skhttp://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

DRIVE IN prevádzka je dočasne nedostupná.

Naše kytice robia radosť už od roku 2002. Náš Eshop so stovkami kytíc nájdete na https://eshop.bbdesign.sk/.

💐💐💐

💐